Εκδηλώσεις  / Events  / Events / Έvénements
 
  
Αρχική Σελίδα
Τα Νέα του Χωριού
Φωτογραφίες
Έργα και Δράσεις
του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Κοσμά
"Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ"
Άρθρα & Σχόλια
Εκδηλώσεις
Πολιτιστικοί Σύλλογοι
Οι Τεχνίτες της πέτρας


info@tsiraki.gr 
  
    
Εκδηλώσεις των Πολιτιστικών Συλλόγων Αγίου Κοσμά
  Εκδηλώσεις 2021

30/4 Η Περιφορά του Επιταφίου (Εκκλησιαστική Επιτροπή)
23 & 24/8 Εορτασμός του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού (Εκκλησιαστική Επιτροπή)

Φωτογραφίες από τις Εκδηλώσεις 2021
Εκδηλώσεις 2020


18/1 Κοπή βασιλόπιτας (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")
1 & 2 /3 Απόκριες και Κούλουμα 2020 (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")
23 & 24/8 Εορτασμός του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού (Εκκλησιαστική Επιτροπή)

Φωτογραφίες από τις Εκδηλώσεις 2020
Εκδηλώσεις 2019

18/1 Κοπή βασιλόπιτας (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")
Απόκριες και Κούλουμα 2019 (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")
26/7 Πανηγύρι στον Άγιο Κοσμά (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")

23 & 24/8 Εορτασμός του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού (Δήμος Γρεβενών - Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")

Φωτογραφίες από τις Εκδηλώσεις 2019
Εκδηλώσεις 2018

18/1 Κοπή βασιλόπιτας (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")
19 & 20/2 Απόκριες και Κούλουμα 2018 (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")
26/7 Πανηγύρι στον Άγιο Κοσμά (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")
23 & 24/8 Εορτασμός του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού (Δήμος Γρεβενών-Πολιτιστικός Σύλλογος "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ") (Φωτογραφίες)

Φωτογραφίες από τις Εκδηλώσεις 2018Εκδηλώσεις 2017

18/1 Κοπή βασιλόπιτας (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")
23 & 24/8 Εορτασμός του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού (Δήμος Γρεβενών - Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")
26/12 Γουρνοχαρά στον Άγιο Κοσμά 2017 ( Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")

  Φωτογραφίες από τις Εκδηλώσεις 2017
Εκδηλώσεις 2016

18/1 Κοπή βασιλόπιτας (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")
2/5  Ο Αποχαιρετισμός της Πασχαλιάς 2016 (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")
26/7 Πανηγύρι στον Άγιο Κοσμά (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")

23 & 24/8 Εορτασμός του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού (Δήμος Γρεβενών - Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά " Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ"
26/12 Γουρνοχαρά στον Άγιο Κοσμά 2016 ( Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")

Φωτογραφίες από τις Εκδηλώσεις 2016
Εκδηλώσεις 2015

18/1 Κοπή βασιλόπιτας (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")
22/2 Απόκριες 2015 (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")
23/2 Καθαρή Δευτέρα 2015 (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")
13/4 Ο Αποχαιρετισμός της Πασχαλιάς 2015 (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")
23 & 24/8 Εορτασμός του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού (Δήμος Γρεβενών-Πολιτιστικός Σύλλογος "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ") (Φωτογραφίες)
26/12 Γουρνοχαρά στον Άγιο Κοσμά 2015 (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")

Φωτογραφίες από τις Εκδηλώσεις 2015
Εκδηλώσεις 2014

18/1 Κοπή βασιλόπιτας (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")
2/3 Απόκριες στον Άγιο Κοσμά 2014 (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")
3/3 Καθαρή Δευτέρα 2014 (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")
21/4 Ο Αποχαιρετισμός της Πασχαλιάς 2014 (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")
26/7 Πανηγύρι στον Άγιο Κοσμά (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")
23 & 24/8 Εορτασμός του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού (Δήμος Γρεβενών-Πολιτιστικός Σύλλογος "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ") (Φωτογραφίες)
26/12 Γουρνοχαρά στον Άγιο Κοσμά 2014 (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")

Φωτογραφίες από τις Εκδηλώσεις 2014
Εκδηλώσεις 2013

18/1 Κοπή βασιλόπιτας (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")
17/3 Απόκριες 2013  (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")
18/3 Καθαρή Δευτέρα 2013  (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")
6/5 Ο Αποχαιρετισμός της Πασχαλιάς (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")
18/8 Ημερήσια εκδρομή στην Πάργα Πρεβέζης (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")

23 & 24 Εορτασμός του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού (Δήμος Γρεβενών-Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά) (Φωτογραφίες)
26/12 Γουρνοχαρά στον Άγιο Κοσμά 2013 (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")

Φωτογραφίες από τις Εκδηλώσεις 2013

 Εκδηλώσεις 2012

18/1 Κοπή βασιλόπιτας (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")
26/2 Απόκριες 2012 (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")
18/8 Παιδική παράσταση με τον MAGIC CHRIS (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")

23-24/8 Εορτασμός του Αγίου Κοσμά (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")
26/12 Γουρνοχαρά 2012 (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")

Φωτογραφίες από τις Εκδηλώσεις 2012Εκδηλώσεις 2011

18/1 Κοπή βασιλόπιτας (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")
6/3 Απόκριες 2011 (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")
7/3 Καθαρή Δευτέρα 2011 (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")

25/4 Ο αποχαιρετισμός της Πασχαλιάς (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")
22-23/7 Εκδρομή σε Πρέβεζα και Λευκάδα (Πολιτιστικός Σύλλογος "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ" (Φωτογραφίες)
26-27/7 Πανηγύρι στον Άγιο κοσμά
23 & 24 Εορτασμός του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού (Δήμος Γρεβενών-Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά) (Φωτογραφίες)
26/12 Γουρνοχαρά 2011 (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")


Φωτογραφίες από τις Εκδηλώσεις 2011Εκδηλώσεις 2010

16/1 Κοπή βασιλόπιτας (Σύλλογος Αγιοκοσμιτών & Φίλων "ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ")
18/1 Κοπή βασιλόπιτας (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")
14/2 Απόκριες 2010 (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")
11/4 Ο αποχαιρετισμός της Πασχαλιάς (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")

30/5 Ημερήσια εκδρομή στο Σούλι Θεσπρωτίας (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ" (Φωτογραφίες)

30/5 Ημερήσια εκδρομή στο Σούλι Θεσπρωτίας (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")
23-24 /8 Εορτασμός του Αγίου Κοσμά (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")

26/12 Γουρνοχαρά 2010 (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")


Video ο εορτασμός του Αγίου Κοσμά 23 & 24/8/2010


Φωτογραφίες από τις Εκδηλώσεις 2010Εκδηλώσεις 2009

10/1 Κοπή βασιλόπιτας (Σύλλογος Αγιοκοσμιτών & Φίλων "ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ")
18/1 Κοπή βασιλόπιτας (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")
1/3 Απόκριες 2009 (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")
2/3 Κούλουμα στον Άγιο Κοσμά 2009 (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")
26/4 Ο αποχαιρετισμός της Πασχαλιάς (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")
20/5 Επίσκεψη στον Νομάρχη Γρεβενών (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")
26/7 Εγκαίνια γηπέδου ποδοσφαίρου (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")
2/8 Εκδρομή στη Βεργίνα-Παραλία Κατερίνης (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")
13/8 Διοργάνωση ποδοσφαιρικών αγώνων (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")
23-24/8 Εορτασμός του Αγίου Κοσμά (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")
16-17/9 Εκδρομή στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")
26/12 Γουρνοχαρά 2009 (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")

Φωτογραφίες από τις Εκδηλώσεις 2009
Εκδηλώσεις 2008

13/1 Κοπή βασιλόπιτας (Σύλλογος Αγιοκοσμιτών & Φίλων "ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ")
18/1 Κοπή βασιλόπιτας (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")
9/3 Απόκριες 2009 (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")
10/3 Κούλουμα στον Άγιο Κοσμά 2009 (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")
1/6 Ημερήσια εκδρομή στη Βλάστη-Κοζάνης (Σύλλογος Αγιοκοσμιτών & Φίλων "ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ")
19/7 Ημερήσια στα Ιωάννινα (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")
27/7 Εγκαίνια του Λαογραφικού Μουσείου (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")
23-24 /8 Εορτασμός του Αγίου Κοσμά (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")
26/12 Γουρνοχαρά 2008 (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")

Φωτογραφίες από τις Εκδηλώσεις 2008

 Εκδηλώσεις 2007

18/2 Απόκριες 2007 (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")
20/6 Ημερήσια εκδρομή στο Νυμφαίο (Σύλλογος Αγιοκοσμιτών & Φίλων "ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ")
5/8 Ημερήσια στην Έδεσσα (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")
23-24 /8 Εορτασμός του Αγίου Κοσμά (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")
26/12 Γουρνοχαρά 2007 (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ")

Φωτογραφίες από τις Εκδηλώσεις 2007


  
 
 Χρήσιμα Links
ToVoion.com
Νέα από το Βόϊο
greveniotis.gr
τα Γρεβενά στο διαδύκτιο
GrevenaMedia
Το κανάλι των Γρεβενών
STAR FM 93,3
http://www.star-fm.gr

Αετός Blog Γρεβενά

 

Δημιουργήθηκε απο τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Κοσμά "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ"  για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του χωριού μας και την ενημέρωση των απανταχού Αγιοκοσμιτών

  Στην αρχή της Σελίδας
Κατασκευή Site: Μάκης Κουτσονίκος  -  © 2008 tsiraki.gr